FPA in het voortraject

Nog steeds hebben sommigen de overtuiging, dat FPA pas toepasbaar is als het functioneel ontwerp van een systeem gereed is. Dit is een misvatting die stamt uit de beginjaren van FPA.

Via de zogeheten globale functiepuntanalyse kan al in een heel vroeg stadium van systeemontwikkeling een vrij betrouwbare omvangbepaling van het systeem worden gedaan. Ondanks dat het woord “globaal” mogelijk een andere indruk geeft, is de omvangbepaling via deze methode statistisch even betrouwbaar als een detail functiepuntanalyse. Dit blijkt uit onderzoek. De globale functiepuntanalyse is door de ISO gecertificeerd en staat in deze sectie beschreven. Zie voor meer informatie het document Functiepuntanalyse in het voortraject.

Als de functionele specificaties marginaal zijn, kan de indicatieve functiepuntanalyse worden toegepast. Zoals de naam aangeeft, geeft deze methode een indicatie/ordegrootte van de omvang van een systeem. Ook de indicatieve functiepuntanalyse is door de ISO gecertificeerd en staat in deze sectie beschreven.

Gezien de behoefte in de markt naar omvangsbepaling in een vroeg stadium van systeemontwikkeling heeft de Nesma hiervoor de gebruiksgids FPA in het Voortraject ontwikkeld. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op hoe men een goede omvangschatting kan maken als niet alle specificaties aanwezig zijn. Het handboek biedt een continuüm tussen de globale en de indicatieve functiepuntanalyse.