Nesma

Nesma kent drie methoden voor functiepuntanalyse:
– Detail FPA (ook wel Gedetailleerde FPA genoemd)
– High Level FPA (ook wel Globale FPA of Estimated FPA genoemd)
– Indicatieve FPA
Elk van deze drie methoden is een zelfstandige Functional Size Measurement (FSM) methode op zichzelf. Voor de high level FPA methode en de indicatieve FPA methode zijn geen gedetailleerde functionele specificaties nodig, terwijl de functionele omvang die via deze methoden wordt bepaald heel dicht bij de functionele omvang ligt, zoals door de gedetailleerde FPA methode bepaald. Daarom zijn deze twee methoden erg geschikt om vroeg in het systeemontwikkeltraject te worden toegepast, of in situaties, waar de functionele omvang snel moet worden bepaald.
Dit document beschrijft deze drie methoden, hun nauwkeurigheid en toepasbaarheid.

Download

in High-level FPA

0