Onderzoeksresultaten globale versus detail FPA-analyse

Gebruik makend van opgedane ervaringen bij meer dan 100 ontwikkelde en ingevoerde informatiesystemen heeft de NESMA onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van de globale en indicatieve functiepuntanalyse. De omvang van de ingevoerde informatiesystemen werd via elk van de drie typen functiepuntanalyse bepaald. Onderstaande twee grafieken tonen de resultaten van dit onderzoek:

De omvang berekend via de globale functiepuntanalyse (“estimated function point count”), versus de omvang gemeten via de gedetailleerde functiepuntanalyse (“detailed function point count”).

estdetfp (1)

De omvang berekend via de indicatieve functiepuntanalyse (“indicative function point count”), versus de omvang gemeten via de gedetailleerde functiepuntanalyse (“detailed function point count”):

inddetfp (1)
We zien een goede correlatie (een rechte lijn) in beide gevallen.

De grafiek van de globale telling (eerste grafiek) toont aan, dat de uitkomsten van een globale functiepuntanalyse en een gedetailleerde functiepuntanalyse heel dicht bij elkaar liggen.

De grafiek van de indicatieve telling (tweede grafiek) toont aan, dat er bij een indicatieve telling soms aanzienlijke afwijkingen (tot zo’n 50%) kunnen optreden. Daarom moet men ook behoedzaam zijn bij het gebruik van de indicatieve functiepuntanalyse. De kracht van de indicatieve telling is, dat men op eenvoudige en zeer snelle wijze een ruwe schatting krijgt van de omvang van een informatiesysteem.