Indicatieve FPA-analyse

Deze pagina behandelt de indicatieve FPA-analyse. Achtereenvolgens komen de definitie, de toepasbaarheid en de benodigde specificaties ter sprake.

Definitie

Een indicatieve functiepuntanalyse geeft een indicatie van de orde van grootte van een informatie­systeem of project, uitsluitend uitgaande van een conceptueel gegevensmodel of van een genor­maliseerd gegevensmodel. Voorzichtigheid bij deze indicatie is geboden: afwijkingen van 50% naar boven of naar beneden zijn zeker mogelijk!

Indien uitgegaan wordt van een conceptueel gegevensmodel bedraagt de indicatie van het aantal functiepunten:

Aantal entiteittypen van het type interne logische gegevensverzameling
uit het conceptueel gegevensmodel * 35
+
aantal entiteittypen van het type koppelingsgegevensverzameling
uit het conceptueel gegevensmodel * 15

Hierbij moeten de entiteittypen die van het type FPA-tabel zijn (zie Handboek Telrichtlijnen) én onderhouden worden door het te tellen informatie­systeem samen geteld worden als één entiteittype. Hetzelfde geldt voor de entiteittypen die van het type FPA-tabel zijn en door een ander informatie­systeem worden onderhouden. Voor FPA-tabellen worden dus maximaal twee entiteittypen geteld.

De factor 35 gaat er vanuit, dat voor elke interne logische gegevensverzameling drie invoer­functies (toevoegen, wijzigen, verwijderen), twee uitvoerfuncties, één opvraagfunctie en enige generieke functionaliteit aanwezig zullen zijn. Hierbij wordt een lage complexiteit van de interne logische gegevensverzameling verondersteld (7 functiepunten), gemiddeld van de transacties (3×4 + 2×5 + 4 = 26 functiepunten) en 2 functiepunten voor de generieke functionaliteit.

De factor 15 gaat uit van een eenvoudige koppelingsgegevensverzameling (5 functiepunten), een uitvoer­functie en een opvraag (9 functiepunten) en enige generieke functionaliteit (1 functiepunt) per koppelingsgegevensverzameling.

Als men over een gegevensmodel in de derde normaalvorm beschikt geldt als indicatie voor het aantal functiepunten:

Aantal entiteittypen van het type interne logische gegevensverzameling
uit het genormaliseerd gegevensmodel * 25
+
aantal entiteittypen van het type koppelingsgegevensverzameling
uit het genormaliseerd gegevensmodel * 10

Ook hierbij moeten de entiteittypen die van het type FPA-tabel zijn (zie Handboek Telrichtlijnen) én onderhouden worden door het te tellen informatie­systeem samen geteld worden als één entiteittype. Hetzelfde geldt voor de entiteittypen die van het type FPA-tabel zijn en door een ander informatie­systeem worden onderhouden. Voor FPA-tabellen worden dus maximaal twee entiteittypen geteld.

Toepasbaarheid

Een indicatieve functiepuntanalyse kan bijna altijd aan het einde van de fase requirements definitie worden uitgevoerd. In een groot aantal gevallen zal de indicatie zelfs al na de fase informatie­planning kunnen worden verkregen.

De benodigde specificaties

Uit bovenstaande blijkt al dat men moet beschikken over:

  • Een conceptueel of een genormaliseerd gegevensmodel van het te tellen informatie­systeem;
  • Een indicatie waar de onderscheiden logische gegevensverzamelingen worden onderhouden: door het te tellen informatie­systeem of door een ander informatie­systeem.