Voorbeeld typen FPA-analyses

Deze pagina illustreert de drie typen functiepuntanalyses met een eenvoudige casus: een informatiesysteem dat Klantgegevens en Productgegevens onderhoudt en Leveranciergegevens raadpleegt.

Hoe grotere nauwkeurigheid men wenst voor een functiepuntentelling, des te gedetailleerder moeten de functionele specificaties zijn voor het informatiesysteem. Daarom behandelt dit voorbeeld de drie methoden van functiepuntentelling in de volgorde van oplopende nauwkeurigheid (indicatief, globaal, detail)

Voorbeeld van indicatieve FPA

De indicatieve functiepuntentelling is de minst nauwkeurige variant van de drie genoemde typen. Om een indicatieve functiepuntentelling te kunnen uitvoeren, hoeft men alleen maar te weten, welke logische gegevensverzamelingen voor het informatiesysteem relevant zijn, en of ze door het informatiesysteem alleen worden geraadpleegd of ook worden onderhouden.

Specificatie

Stel dat voor het informatiesysteem de volgende functionele specificatie is gegeven:

  • de gebruiker wil Klant- en Productgegevens onderhouden, en gegevens over Leveranciers raadplegen.

Functie Punt Analyse indicatief

Deze high level functionele specificatie is genoeg om een indicatieve functiepuntanalyse te kunnen utvoeren:

Logische gegevensverzameling

Functietype

Functiepunten
(per definitie)

Klant

ILGV

35

Product

ILGV

35

Leverancier

KGV

15

Indicatieve functionele omvang

85 fp

Voorbeeld van globale FPA

Om een globale functiepuntentelling te kunnen uitvoeren, hebben we naast de logische gegevensverzamelingen ook informatie nodig over de gebruikerstransacties; we hebben dus meer gedetailleerde functionele specificatie nodig

Functionele specificaties:

  • de gebruiker wil gegevens van Klanten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen, wil klantgegevens kunnen raadplegen en wil vier verschillende overzichten met betrekking tot Klanten; deze overzichten bevatten berekende gegevens
  • de gebruiker wil gegevens van Producten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen, wil productgegevens kunnen raadplegen en wil een overzicht met betrekking tot Producten; dit overzicht bevat berekende gegevens
  • de gebruiker wil gegevens van een Leverancier kunnen raadplegen via het uniek identificerende leveranciersnummer, en wil ook een overzicht met betrekking tot Leveranciers met totaliserende resultaten

Deze meer gedetailleerde functionele specificatie laat de daadwerkelijk benodigde gebruikerstransacties zien, en maakt daarom een globale functiepuntentelling mogelijk. De globale functiepuntentelling is nauwkeuriger dan de indicatieve telling, maar minder nauwkeurig dan de hierna te behandelen gedetailleerde telling.

Functie Punt Analyse globaal

De globale functiepuntentelling op basis van deze functionele specificaties is als volgt:

Gebruikersfunctie

Functietype

Complexiteit (standaard-waarden)

Functiepunten 

Klant

ILGV

Eenvoudig

7

Product

ILGV

Eenvoudig

7

Leverancier

KGV

Eenvoudig

5

Toevoegen Klant

IF

Gemiddeld

4

Wijzigen Klant

IF

Gemiddeld

4

Verwijderen Klant

IF

Gemiddeld

4

Opvragen Klant

OF

Gemiddeld

4

Overzicht 1 met betrekking tot Klant

UF

Gemiddeld

5

Overzicht 2 met betrekking tot Klant

UF

Gemiddeld

5

Overzicht 3 met betrekking tot Klant

UF

Gemiddeld

5

Overzicht 4 met betrekking tot Klant

UF

Gemiddeld

5

Toevoegen Product

IF

Gemiddeld

4

Wijzigen Product

IF

Gemiddeld

4

Verwijderen Product

IF

Gemiddeld

4

Opvragen Product

OF

Gemiddeld

4

Overzicht met betrekking tot Product

UF

Gemiddeld

5

Opvragen Leverancier

OF

Gemiddeld

4

Overzicht met betrekking tot Leverancier

UF

Gemiddeld

5

 Globale functionele omvang

85 fp

Voorbeeld van detail FPA

Om een gedetailleerde functiepuntentelling te kunnen uitvoeren, moet men niet alleen de logische gegevensverzamelingen (ILGV, KGV) en de gebruikerstransacties (IF, UF, OF) kennen, maar dient men ook de functionele complexiteit van elke individuele gebruikersfunctie (Eenvoudig, Gemiddeld, Moeilijk) te bepalen. Standaardwaarden zoals bij de globale telling zijn hier dus niet voldoende.

In FPA wordt de functionele complexiteit van een gebruikersfunctie (logische gegevensverzameling of gebruikerstransactie) gebaseerd op het aantal gegevenselementen en “geraakte” gegevensverzamelingen die voor deze gebruikersfunctie relevant zijn.

Specificatie

Dat is de reden waarom de functionele specificaties (zoals zij eerder in dit voorbeeld werden beschreven toen de globale functiepuntentelling werd uitgevoerd) meer in detail moeten worden geanalyseerd:

  • van iedere onderkende logische gegevensverzameling moet worden vastgesteld, uit hoeveel RETs (gegevensgroepen) deze bestaat, en hoeveel DETs (attributen) erin zijn gedefinieerd;
    op basis van een matrix kan men vervolgens bepalen van welk complexiteitsniveau (Eenvoudig, Gemiddeld, Moeilijk) de betreffende logische gegevensverzameling is
  • van iedere gebruikerstransactie (IF, UF, OF) moet worden vastgesteld hoeveel DETs (attributen) voor de gebruikerstransactie relevant zijn, en hoeveel logische gegevensverzamelingen (ILGVs, KGVs) door de betreffende gebruikerstransactie worden onderhouden of geraadpleegd;
    op basis van een matrix kan men vervolgens eenduidig bepalen van welk complexiteitsniveau (Eenvoudig, Gemiddeld, Moeilijk) de betreffende gebruikerstransactie is.

Functie Punt Analyse detail

Deze gedetailleerde analyse van de functionele specificaties zou kunnen resulteren in de volgende functiepuntentelling:

Gebruikersfunctie

Functietype

Complexiteit

Functiepunten (bruto)

Klant

ILGV

Gemiddeld

10

Product

ILGV

Eenvoudig

7

Leverancier

KGV

Eenvoudig

5

Toevoegen Klant

IF

Moeilijk

6

Wijzigen Klant

IF

Gemiddeld

4

Verwijderen Klant

IF

Eenvoudig

3

Opvragen Klant

OF

Eenvoudig

3

Overzicht 1 met betrekking tot Klant

UF

Eenvoudig

4

Overzicht 2 met betrekking tot Klant

UF

Gemiddeld

5

Overzicht 3 met betrekking tot Klant

UF

Eenvoudig

4

Overzicht 4 met betrekking tot Klant

UF

Moeilijk

7

Toevoegen Product

IF

Gemiddeld

4

Wijzigen Product

IF

Eenvoudig

3

Verwijderen Product

IF

Eenvoudig

3

Opvragen Product

OF

Gemiddeld

4

Overzicht met betrekking tot Product

UF

Gemiddeld

5

Opvragen Leverancier

OF

Eenvoudig

3

Overzicht met betrekking tot Leverancier

UF

Gemiddeld

5

Functionele omvang

85 fp

 

Conclusie

In deze casus resulteren alle drie de methoden in dezelfde functionele omvang van 85 functiepunten. Over het algemeen zijn de resultaten niet precies hetzelfde, maar liggen zij toch vrij dicht bij elkaar. Verderop op deze pagina staan de resultaten van onderzoek naar de nauwkeurigheid van de globale en indicatieve functiepuntentelling weergegeven.