Globale FPA-analyse

Deze pagina behandelt de globale FPA-analyse. Achtereenvolgens komen de definitie, de toepasbaarheid en de benodigde specificaties ter sprake.

Definitie

Een globale functiepuntanalyse is een functiepuntanalyse waarbij per type gebruikersfunctie (gebruikerstransacties en logische gegevensverzamelingen) het aantal functies bepaald wordt, en waarbij voor de complexiteit een standaardwaarde wordt gehanteerd: gemiddeld voor de gebruikerstransacties en eenvoudig voor de logische gegevensverzamelingen.

Toepasbaarheid

Het moment waarop een globale functiepuntanalyse kan worden uitgevoerd is in sterke mate afhankelijk van het moment waarop bepaalde specificaties opgeleverd worden. Dit is weer afhankelijk van de gehanteerde methode voor systeemontwikkeling.

De benodigde specificaties

De volgende specificaties moeten beschikbaar zijn voor een globale telling:

  • Een (structuur)model dat de betrokken logische gegevensverzamelingen en hun onderlinge relaties toont;
  • Een indicatie waar de onderscheiden logische gegevensverzamelingen worden onderhouden: door het te tellen informatiesysteem of door een ander informatiesysteem;
  • Een model dat de systeemfuncties laat zien met hun in- en uitgaande informatiestromen;
  • De informatiestromen die lopen tussen de functies van het te tellen informatiesysteem en zijn omgeving.