Eén van de belangrijkste wijzigingen in de laatste versie van de telrichtlijnen was dat de voorbeelden afzonderlijk werden uitgegeven, zodat ze sneller konden worden vernieuwd. De laatste uitgave is versie 2022.2, die 45 voorbeelden bevat ter illustratie van de toepassing van de norm in de praktijk.

In deze voorbeelden wordt het gebruik van Nesma functiepuntanalyse toegelicht.

NrNaamPublicatiedatumLink
-Nesma 2.3 voorbeelden 2022.219-12-2022Download
-Matrix voorbeelden en telrichtlijnen 2022.219-12-2021Download
1Standaard autorisatiefuncties08-12-2021Download
2Specifieke autorisatiefuncties08-12-2021Download
3Rapportgenerator en queryfacitliteit08-12-2021Download
4Helpfuncties08-12-2021Download
5Meldingen08-12-2021Download
6Menustructuren08-12-2021Download
7FPA-Tabellen08-12-2021Download
8Denormalisatie08-12-2021Download
9Bepalen van logische gegevensverzamelingen08-12-2021Download
10Gecombineerde invoerfuncties08-12-2021Download
11Analyseren van een transactiebestand08-12-2021Download
12 Rapporteren op verschillende media08-12-2021Download
13 Tijdelijke mutatiebestanden08-12-2021Download
14 Conversie08-12-2021Download
15 Uitvoerfuncties met samenvattende informatie08-12-2021Download
16 Het aantal data-element-typen op een overzicht08-12-2021Download
17 Gecombineerde uitvoerfuncties08-12-2021Download
18 Combinatie effecten bij functies08-12-2021Download
19 Raadplegen op basis van meerdere zoekargumenten08-12-2021Download
20 Schermen met lijstfuncties08-12-2021Download
21 Bladeren en scrollfuncties08-12-2021Download
22 Selectieschermen bij wijzigen met behulp van een zoekargument08-12-2021Download
23 Directe en uitgestelde verwerking08-12-2021Download
24 Casus klantensysteem08-12-2021Download
25 Grafieken08-12-2021Download
26 Het tellen van data-element-typen08-12-2021Download
27 Generiek opmaaksysteem08-12-2021Download
28 Het tellen van ILGV08-12-2021Download
29 Stubs en drivers08-12-2021Download
30 Zelfde indeling verschillende verwerking08-12-2021Download
31 Starten en stoppen van batches08-12-2021Download
32 Code en omschrijving08-12-2021Download
33 FPA-tabel met NM-relatie08-12-2021Download
34 Opslaan selectiecriteria08-12-2021Download
35 Master-detail schermen08-12-2021Download
36 Lijsten binnen lijsten08-12-2021Download
37 Tellen van transactiebestanden08-12-2021Download
38 Onderhoud NM-relatie08-12-2021Download
39 Tabel met code omschrijving begin- en einddatum08-12-2021Download
40 Gecombineerde raadpleegfunctie08-12-2021Download
41Wijziging van een generieke component07-06-2022Download
42Uitvoerfuncties in een uitvoerproduct19-12-2022Download
43Tellen authenticatie en autorisatiefuncties19-12-2022Download
44Het gebruik van kopie tabellen19-12-2022Download
45Invoerfunctie zonder ILGV19-12-2022Download