Voordelen van het identificeren van goed en slecht presterende teams

Het begrijpen van de verschillen tussen goed presterende en slecht presterende teams kan waardevolle inzichten bieden voor organisaties, waardoor de teamdynamiek verbetert, verbeterde productiviteit, en meer succes. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het verkrijgen van dit inzicht:

 1. Best practices identificeren:
 • Analyseren van goed presterende teams: Door de kenmerken te bestuderen, processen, en tools die door succesvolle teams worden gebruikt, organisaties kunnen best practices identificeren en deze repliceren naar andere teams. Hierbij kan gedacht worden aan communicatiestrategieën, samenwerkingsprocessen, of agile methodieken.
 • Leren van slecht presterende teams: Het analyseren van de uitdagingen en valkuilen waarmee worstelende teams worden geconfronteerd, kan helpen potentiële wegversperringen te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze te vermijden.
 1. Teamdynamiek verbeteren:
 • Communicatie versterken: Inzicht in de communicatiepatronen en samenwerkingsstijlen van zowel high- als low-performers kan helpen bij het identificeren van verbeterpunten binnen andere teams. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van transparantie, het stimuleren van actief luisteren, of het bevorderen van open communicatiekanalen.
 • Het opbouwen van vertrouwen en verantwoordelijkheid: Goed presterende teams vertonen vaak een sterk vertrouwen en verantwoordelijkheid tussen de leden. Het observeren van deze dynamiek kan onthullen hoe je gezonde relaties en individueel eigenaarschap binnen andere teams kunt koesteren.
 1. Verbetering van de productiviteit en prestaties:
 • Optimaliseren van werkstromen: Door de workflows en processen te analyseren die door high-performers worden gebruikt, organisaties kunnen knelpunten en inefficiënties binnen andere teams identificeren. Dit kan leiden tot het stroomlijnen van processen, het verminderen van nabewerking, en uiteindelijk de algehele productiviteit verbeteren.
 • Prioriteit geven aan middelen: Inzicht in de factoren die bijdragen aan slechte prestaties maakt gerichte interventies en gerichte toewijzing van middelen mogelijk om specifieke behoeften en uitdagingen aan te pakken.
 1. Gefundeerde beslissingen nemen:
 • Datagedreven allocatie: Inzichten die zijn verkregen door het analyseren van zowel high- als low-performers kunnen beslissingen over de toewijzing van middelen ondersteunen, ontwikkeling van vaardigheden, en procesverbetering binnen teams.
 • Proactief probleemoplossend vermogen: Het identificeren van potentiële uitdagingen waarmee andere teams worden geconfronteerd, op basis van het begrijpen van lage prestaties, maakt proactief ingrijpen en implementatie van preventieve maatregelen mogelijk.
 1. Het bevorderen van continu leren:
 • Het benchmarken van de voortgang: Het vergelijken van teamprestaties met gevestigde benchmarks die zijn opgesteld door toppresteerders kan gebieden voor verbetering benadrukken en een cultuur van continu leren en groeien stimuleren.
 • Het delen van kennis en best practices: Het bevorderen van kennisdeling tussen goed en slecht presterende teams maakt kruisbestuiving van ideeën mogelijk, wat leidt tot algehele groei en ontwikkeling binnen de organisatie.

Onthouden:

 • Context is belangrijk: Factoren zoals de complexiteit van projecten, Team samenstelling, en de organisatiecultuur beïnvloeden de teamprestaties. Houd rekening met individuele contexten voordat u brede veranderingen doorvoert.
 • Holistische benadering: Analyseren van zowel goed als slecht presterende teams, samen met kwalitatieve feedback, geeft een genuanceerder inzicht.
 • Focus op verbetering: Gebruik deze kennis om een ​​ondersteunende omgeving te creëren waarin teams kunnen leren, groeien, en hun volledige potentieel bereiken.

Door actief te proberen de verschillen te begrijpen tussen goed presterende en slecht presterende teams, Organisaties kunnen waardevolle inzichten ontsluiten die de weg vrijmaken voor een florerend personeelsbestand.

Hoe identificeren we high- en slecht presterende teams?

Het identificeren van goed en slecht presterende teams vereist een veelzijdige aanpak, rekening houdend met zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren. Hier zijn enkele belangrijke stappen:

Kwantitatieve statistieken:

 • Volg de projectresultaten: Meet de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) afgestemd op de projectdoelen, zoals:
  • Geleverde functionaliteiten: Aantal voltooide functies vergeleken met de geplande omvang. Hier zijn Nesma-functiepunten erg handig, omdat dit zeer snel en nauwkeurig kan worden gemeten.
  • Vrijgavefrequentie: Hoe vaak het team werkende software-incrementen levert.
  • Cyclustijd: Gemiddelde tijd die nodig is om een ​​gebruikersverhaal van begin tot eind te voltooien.
  • Defectpercentage: Aantal bugs ontdekt na implementatie.
  • Gebruikerstevredenheid: Feedback en statistieken over gebruikerservaring met geleverde functionaliteiten.
 • Vergelijk tussen teams: Hoewel voorzichtigheid geboden is vanwege contextuele verschillen, vergelijk deze statistieken bij vergelijkbare teams om potentiële prestatieverschillen te identificeren.
 • Houd trends in de gaten: Houd veranderingen in deze statistieken in de loop van de tijd bij om positieve of negatieve trends in teamprestaties te identificeren.

Kwalitatieve beoordelingen:

 • Teamwerk en samenwerking: Observeer de teamdynamiek, communicatie patronen, en hoe effectief ze samenwerken aan gedeelde doelen.
 • Probleemoplossend vermogen en aanpassingsvermogen: Beoordeel hoe het team uitdagingen aanpakt, past zich aan aan veranderingen, en leert van ervaringen uit het verleden.
 • Moraal en betrokkenheid: Evalueer de teammotivatie, Gevoel van eigenaarsschap, en algehele tevredenheid over hun werkomgeving.
 • Leiderschap en coaching: Analyseer de effectiviteit van teamleiderschap bij het bieden van begeleiding, coachen, en het bevorderen van een groeimindset.
 • Feedback van belanghebbenden: Verzamel feedback van interne en externe belanghebbenden over de prestaties en impact van het team.

aanvullende overwegingen:

 • Context is belangrijk: Interpreteer gegevens altijd binnen de context van het unieke project van elk team, doelen, en uitdagingen. Vermijd eenvoudige vergelijkingen zonder rekening te houden met deze nuances.
 • Evenwichtige aanpak: Gebruik zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen om een ​​uitgebreider inzicht te krijgen in de teamprestaties.
 • Vermijd etikettering: In plaats van te focussen op “hoog” en “laag” artiesten, categoriseer teams op basis van specifieke gebieden van kracht en verbetering.
 • Focus op leren en verbeteren: Gebruik deze inzichten om groeigebieden te identificeren en een ondersteunende omgeving te creëren waarin alle teams kunnen gedijen.

Het doel is niet om slecht presterende teams te straffen of onnodige concurrentie te creëren, maar om deze inzichten te benutten om een ​​cultuur van continu leren te creëren., verbetering, en samenwerking tussen alle teams binnen de organisatie. Door gebruik te maken van een goed afgeronde aanpak en te focussen op het bevorderen van een ondersteunende omgeving, je kunt de omstandigheden creëren waarin alle teams hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Nesma-functiepunten gebruiken om teamprestatiestatistieken objectief te meten.

Bedrijfswaarde is een modewoord en iedereen wil dit meten, maar dit is bijna onmogelijk omdat er zoveel aspecten zijn die de bedrijfswaarde bepalen.

Echter, functionele maat, wanneer de juiste prioriteit wordt gegeven, wordt beschouwd als een goede maatstaf voor de bedrijfswaarde. Een grotere functionele omvang die prioriteit krijgt als ‘Must-Have’ zou moeten resulteren in meer bedrijfswaarde. Nesma Function Points is een van de belangrijkste standaarden voor functionele maatmeting. De hoogwaardige methoden zijn gemakkelijk te leren en toe te passen, vooral bij agile sprints! Hierdoor kunnen teams die functiepuntstatistieken gebruiken hun prestaties beter begrijpen en beter inschatten. De belangrijkste voordelen van (Nesma) functiepunten zijn:

 • Gestandaardiseerd: Nesma biedt een gestandaardiseerde manier om de functionele omvang te meten, toestaan vergelijking tussen teams of projecten.
 • Vroege schatting: Eerste schattingen kunnen informatie verschaffen vroege planning en toewijzing van inspanningen.
 • Communicatie op hoog niveau: Functiepunten communiceren de projectomvang en potentiële waarde niet-technische belanghebbenden.
 • Doelstelling: De grootte wordt onafhankelijk van de persoon die de analyse uitvoert gemeten, en de resultaten zijn herhaalbaar, verifieerbaar, en verdedigbaar.

Nesma FP kan worden gebruikt om objectieve teamprestatiestatistieken te meten:

 • Projectleveringspercentage (PDR): bestede inspanningsuren per geleverd functiepunt.
 • Kost efficiëntie: Kosten per geleverd functiepunt,
 • Leveringssnelheid (Snelheid): functiepunten geleverd per kalendermaand.
 • Sprintkwaliteit: Defecten gevonden tijdens tests en tijdens de productie per 1000 functiepunten afgeleverd.

De trends in deze statistieken tonen de teamprestaties in de loop van de tijd. Hoewel de vergelijking tussen teams mogelijk is, de technische omgeving en andere niet-functionele eisen hebben een grote impact op bijvoorbeeld de PDR. Een PDR van 10 uur per functiepunt betekent uitstekende prestaties voor een Cobol-team, maar niet goed voor een low-code platform. daarom, vergelijking met vergelijkbare omgevingen is logischer: Vergelijk de teamprestaties van Cobol met andere Cobol-teams en vergelijk de Low-code teamprestaties met andere low-code teams.

Op deze manier, het wordt mogelijk om te begrijpen welke teams goed presteren (+10% of beter vergeleken met sectorgenoten) en slecht presterend (-10% vergeleken met sectorgenoten). De ISBSG-repository is van onschatbare waarde voor het uitvoeren van deze analyse, zoals het bevat 11.000 datapunten van voltooide projecten, releases, en sprints, en veel hiervan werden gemeten in Nesma-functiepunten! Meer informatie over ISBSG-gegevens vindt u hier: koppeling.

Een voorbeeld van hoe u dit kunt visualiseren vindt u hieronder. Onthoud dat een lagere PDR beter is, dus een lagere PDR dan het sectorgemiddelde resulteert in een percentage hoger dan 0%.