Welke stappen moet ik volgen om een ​​budget voor een project te schatten op basis van FPA?

Schatten is het voorspellen van het meest realistische gebruik van de inspanning die nodig is om software te ontwikkelen of te onderhouden op basis van onzekere en / of onvolledige input. Het calculatie- en budgetteringsproces van een softwareontwikkelingsproject bestaat uit meer activiteiten dan alleen een functiepuntanalyse (FPA). FPA is daarbij een belangrijk ondersteunend instrument. U moet vier stappen uitvoeren om een ​​budget voor een project te schatten op basis van FPA:

  1. Bepaal de functionele omvang van het te ontwikkelen informatiesysteem
  2. Bepaal het standaardproductiviteitspercentage voor de ontwikkelomgeving
  3. Bepaal de verwachte productiviteit van het project
  4. Budget voor het project

 

1: Bepaal de functionele omvang van het te ontwikkelen informatiesysteem

Het aantal uren dat nodig is om een ​​informatiesysteem te ontwikkelen, hangt samen met de omvang van het informatiesysteem. Hoe groter het informatiesysteem, hoe meer uren je nodig hebt en hoe meer geld het gaat kosten. Voor het geval het toepassingsgebied niet in detail is gedefinieerd, bijvoorbeeld in het geval van Agile levering, een indicatieve omvang helpt bij het inschatten van het benodigde budget.

 

2: Bepaal het standaardproductiviteitspercentage voor de ontwikkelomgeving

Een bedrijf moet de standaardproductiviteitspercentages vastleggen voor elke fase van de levenscyclus van de systeemontwikkeling of de snelheid voor iteraties in het geval van een Agile-levering. Historische gegevens zijn essentieel om nieuwe schattingen te maken. In het geval dat er geen historische gegevens beschikbaar zijn, marktgegevens van de ISBSG kunnen worden toegepast.

 

3: Bepaal de verwachte productiviteit van het project

Productiviteitspercentages kunnen variëren op basis van ‘productiviteitskenmerken’ zoals de technologie of de ervaringen van het ontwikkelingsteam. U moet de invloed van deze omstandigheden inschatten en ze meenemen in de berekening van de verwachte productiviteit van het project. Parametrische tools kunnen worden toegepast om dit proces te ondersteunen.

 

4: Budget voor het project

Voor elk productiviteitspercentage (uren / fp) of snelheid (fp / duur) een organisatie dient vast te leggen welke activiteiten in dit tarief zijn inbegrepen. Projecten kunnen aanvullende activiteiten vereisen, zoals integratietesten of systeemtesten. Als deze niet in de beschikbare tarieven zijn opgenomen, leidt dit tot onjuiste schattingen.

Er kunnen activiteiten zijn die geen verband houden met de grootte, bijvoorbeeld transitie- of transformatieactiviteiten. De inspanning die nodig is voor deze activiteiten moet afzonderlijk worden geschat en opgeteld bij de initiële projecturen zoals bepaald in stap 3. Op basis van de verwachte projecturen en financiële tarieven kunt u vervolgens het projectbudget inschatten.

 

Nesma adviseert om ook een budget te berekenen op basis van een “conventionele” activiteitschatting van specialisten. Vergelijk deze specialistische schatting met de FPA-schatting. Voor het geval de verschillen significant zijn, aanvullende besprekingen zijn nodig. Houd er altijd rekening mee dat de experts zeker een waardevolle mening hebben. Misschien hebben ze gelijk!

 

Bij schatten komt meer kijken dan alleen uren berekenen

Het schatten van uren en kosten is niet het hele verhaal. Vergeet de kwaliteit van het geleverde product en de geplande duur van de werkzaamheden niet. Zeker als het schema onder druk staat, het aantal benodigde uren stijgt. Om het product op de afgesproken datum en kwaliteit af te leveren kan veel meer inspanning vergen dan in een tijdschema zonder tijdsdruk.

Meer informatie

Wilt u meer gedetailleerde informatie over het schatten van kosten?? Je leest er alles over in de whitepaper Nesma over schatten. Haal je gratis te downloaden hier.