Een van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwste versie van de telregels, was dat de voorbeelden apart werden uitgegeven, zodat ze sneller konden worden vernieuwd. De nieuwste release is versie 2022.2, met 45 voorbeelden om de toepassing van de standaard in de praktijk te illustreren. Deze voorbeelden die het gebruik van functiepuntanalyse uitleggen. De documenten zijn beschikbaar in Engels en in Nederlands (Nederlands).