Nesma

Sommige wijzigingen van de IFPUG zijn zeer ingrijpend geweest. Dit houdt in dat men bij toepassing van de IFPUG richtlijnen in de loop der jaren steeds minder functiepunten is gaan tellen voor dezelfde situaties. Een consequentie is dat, als u geconfronteerd wordt met een FPA-telling volgens de IFPUG-richtlijnen, moet verifiëren volgens welke versie van de IFPUG-richtlijnen dat is geschied. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn in een arbitrage-zaak. En dat u kritisch moet staan ten opzichte van benchmarkgegevens uit historische databases die gerelateerd zijn aan IFPUG-richtlijnen.

Dit document beschrijft wát wánneer veranderd is. Wilt u alleen de actuele verschillen weten, dan kunt u het document “FPA volgens NESMA en IFPUG; de actuele stand van zaken” raadplegen.

Herunterladen

imNesma-Methode

0