Eric van der Vliet, Paul Siemons

Het management in een organisatie heeft de rol om hun omgeving te beheersen met de bedoeling hun doelstellingen te bereiken. Doelstellingen voor managers zijn afgeleid van doelstellingen op organisatieniveau en vaak gedefinieerd door middel van KPI's. De focus van KPI's ligt vooral op financieel, productiviteit, aspecten van kwaliteit of verstreken tijd. Om de gedefinieerde doelstellingen te bereiken, neemt het management dagelijkse beslissingen op basis van de huidige omstandigheden. Beslissingen worden genomen op basis van de verstrekte informatie information. Maar is deze informatie een betrouwbare weergave van de werkelijkheid of slechts een perceptie?? Als in een productieomgeving bijvoorbeeld een dashboard laat zien dat werknemer kan produceren 5 producten en nummer twee kan produceren 8 producten de mening van de managers is dat aantal 2 is productiever dan nummer één en zal deze informatie gebruiken bij het nemen van beslissingen. De realiteit is dat nummer één producten van hogere kwaliteit produceert en werkt 36 uur in plaats van 40 uur. Door de beperkte informatie komt de perceptie van de manager niet overeen met de werkelijkheid. In werkelijkheid hebben ze dezelfde productiviteit als ze dezelfde kwaliteit leveren en hetzelfde aantal uren werken. Het punt is dat niet alle benodigde informatie aan de manager wordt gerapporteerd waardoor de manager niet in staat is de juiste beslissingen te nemen. Om de kloof tussen perceptie en realiteit te verkleinen is het IMD-model gedefinieerd. Het IMD-model verklaart de relatie tussen realiteit en perceptie en ondersteunt de implementatie van een managementbeslissings- en controlemodel op basis van informatie die wordt verstrekt door een meetsysteem. Het model en een praktijkvoorbeeld van een onderhoudsomgeving worden in dit artikel verder toegelicht.

Download

inLidwoord

0