Frank Vogelezang, Eric van der Vliet, René Nijland, Eltjo Poort, Harry Mols, Jelle de Vries

Niet-functionele vereisten bepalen een aanzienlijk deel van de kosten en inspanningen die nodig zijn om een ​​software-engineeringoplossing te realiseren of te onderhouden. Toch wordt het effect van niet-functionele vereisten op kosten- en inspanningsschattingen grotendeels onderbelicht in onderzoek naar software engineering.

Er zijn enkele schattingsoplossingen voorgesteld, maar deze leveren een onbevredigend voorspellend vermogen op of missen een theoretische basis van hun mechanismen. Uit ons eerdere onderzoek naar schattingen van pakketsoftware hebben we afgeleid dat de basismechanismen die de schatting van kosten en inspanning van zowel functionele als niet-functionele vereisten bepalen, complexer zijn dan de momenteel voorgestelde methoden..

In dit artikel laten we zien waarom in de meeste gevallen alleen architectuurgestuurde schattingsmechanismen kunnen leiden tot goede kostenvoorspellingen en leggen we uit waarom huidige schattingsoplossingen niet succesvol zijn..

0