Gezamenlijke inspanning van twee Software Metrics Associations

De COSMIC en IFPUG organisaties hebben de publicatie van hun gezamenlijke woordenlijst aangekondigd, wat het eerste resultaat is van de wens van de twee organisaties om meer samen te werken ten dienste van de software-engineeringgemeenschap. De woordenlijst is waardevol voor degenen die werkzaam zijn in de drie disciplines van prestatiemeting, benchmarking en projectschatting, en ook voor software-engineers in het algemeen, vooral degenen die werken aan software en projectvereisten.

De Woordenlijst is gratis te downloaden via g.karsenti@castsoftware.com en van ifpug.org.

Achtergrond

Succes in de drie disciplines van a) het meten van de prestaties van softwareprojecten, b) het ontwikkelen van prestatiebenchmarks en c) het gebruik van metingen en benchmarkgegevens om nieuwe softwareprojecten te schatten, hangt af van het gebruik van consistente gegevens en dus van gemeenschappelijke terminologie.

Een softwareproject moet voldoen aan drie soorten vereisten die uiteindelijk de prestaties bepalen, namelijk:

  1. Functionele vereisten (bv. de software moet klantorders verwerken, of de navigatie van een vliegtuig besturen);
  2. Zogenaamde ‘niet-functionele’ eisen (‘NFR’) betreft de kwaliteit van de software, bv. dat het onderhoudbaar moet zijn tijdens het gebruik 24/7, of ze hebben betrekking op technologie of milieubeperkingen, bv. dat het op Unix moet draaien, voldoen aan bepaalde industriestandaarden, enzovoort.;
  3. Projectvereisten en beperkingen ('VRC'), bv. dat het project binnen een bepaald budget moet worden opgeleverd, of dat het bepaalde vaardigheden vereist, enzovoort.
    Functionele vereisten kunnen worden gemeten met gevestigde methoden, zoals die worden ondersteund door COSMIC, IFPUG en anderen. PRC worden ook goed begrepen en zijn relatief eenvoudig te meten. Er doen zich vaak moeilijkheden voor, echter, met NFR. Het concept van wat een niet-functionele vereiste is, is niet altijd duidelijk. Bijvoorbeeld, is een kwaliteitsvereiste dat een app draagbaar moet zijn over verschillende smartphoneplatforms, een niet-functionele of een functionele vereiste, als overdraagbaarheid wordt bereikt via software?

De gezamenlijke COSMIC/IFPUG-woordenlijst behandelt deze vragen door een reeks definities te geven voor alle soorten vereisten, een classificatieschema voor NFR en PRC, en een uitgebreide woordenlijst van 60 NFR en 20 PRC voorwaarden, waarvan we verwachten dat ze zullen voldoen aan de meeste behoeften in de drie disciplines.

Deel deze post op:

Laat een antwoord achter