Werkgroep Telrichtlijnen

De definities en telrichtlijnen voor het toepassen van functiepuntanalyse zijn vastgelegd in de ISO/IEC 24570:2018 standaard en de inhoudelijk identieke definitie en telrichtlijnen versie 2.3 van de Nesma. In de praktijk blijkt er behoefte te bestaan aan praktische voorbeelden die laten zien hoe de definities en telrichtlijnen in concrete situaties moeten worden gehanteerd. In dit document worden 45 van dergelijke voorbeelden uitgewerkt die een analist in de praktijk kan tegenkomen. De voorbeelden laten zien hoe de telrichtlijnen in dit geval moeten worden toegepast. De voorbeelden richten zich vooral op hoe de te tellen functies geïdentificeerd of herkend kunnen worden. Daar waar van toepassing laten ze ook zien hoe de data element typen geteld moeten worden.
Ieder praktijkvoorbeeld bevat:
• Een Probleembeschrijving die moet worden opgelost
• Een Discussie van de overweging bij de functiepuntanalyse
• De juiste Oplossing
• Verwijzingen naar de betrokken paragrafen en telrichtlijnen
Deze voorbeelden zijn met uiterste zorg samengesteld en gereviewed door experts vanuit Nesma als verdere uitwerking van de ISO/IEC 24570:2018 standaard. Daar waar in de praktijk een tegenspraak lijkt te zijn tussen een voorbeeld en de standaard, prevaleert de standaard. Om duidelijkheid te geven dat deze voorbeelden geen onderdeel uitmaken van de standaard, zijn deze voorbeelden opgenomen in een apart document.
De werkgroep telrichtlijnen werkt aan nieuwe voorbeelden. Zodra deze gereed zijn kan er een nieuwe uitgave van dit document worden uitgebracht, zonder dat er een nieuwe norm uitgebracht hoeft te worden.

Download

in Free guidesNesma method Tags: FPAvoorbeelden

0