Software Cost Estimation, een nieuwe discipline in IT

Software Cost Estimation is een nieuwe discipline in IT geworden naast andere disciplines zoals Software Architect en Software Project Manager. Software Cost Estimation is het beroep om de kosten te schatten van een software- of IT-oplossing die is gemaakt op basis van zakelijke behoeften. Kostenraming maakt dat softwareprojecten succesvol zullen zijn in zowel traditionele als Agile-leveringen. In traditionele levenscycli zullen kostenraming worden toegepast om de totale oplossingskosten te bepalen, bij flexibele leveringen zal de kostenraming het initiële budget bepalen dat nodig is om de vereiste bedrijfswaarde te leveren. Een softwarekostenschatter maakt schattingen op basis van relevante historische gegevens en door middel van schattings- en rekenmodellen. Met uitzondering van de kosten, deze schattingen resulteren in een schema voor het leveren van de gedefinieerde oplossing en in een overzicht van de benodigde middelen.ICEAA conferentie presentatie

Software Cost Estimation Body of Knowledge (SCEBoK)

Nesma startte haar strategie richting Software Cost Estimation in 2014 resulterend in een samenwerking met ICEAA in 2015 het ontwikkelen van een Software Cost Estimation Body of Knowledge naast ICEAA's Cost Estimation Body of Knowledge. Nesma en ICEAA hebben in samenwerking met verschillende internationale organisaties en professionals in de software-industrie gewerkt aan de ontwikkeling van een Software Cost Estimation Body of Knowledge (SCEBoK) en de eerste modules werden gepresenteerd op de ICEAA-conferentie in Portland in 2017. Op de ICEAA-conferentie in Tampa in 2019 en de IWSM-conferentie in Nederland in 2019 we hebben gepresenteerd 16 SCEBoK-modules, maar het was nog niet mogelijk om een ​​SCEBoK-examen af ​​te leggen.

SCEBoK de volgende stappen

ICEAA is een nieuw initiatief gestart in 2020 om de SCEBoK verder te professionaliseren, met een planning om vroegtijdig een definitieve release van de SCEBoK te hebben 2021. Nesma is vereerd om nog steeds betrokken te zijn bij dit initiatief en zal doorgaan met de Nesma-werkgroep die werkt aan de bevordering van de Software Cost Estimation-discipline in Europa en Azië.

Software Cost Estimator certificering

Vanaf het moment dat de SCEBoK beschikbaar is, het wordt mogelijk om een ​​gecertificeerde Software Cost Estimator te worden. Dit

Vanaf het moment dat de SCEBoK beschikbaar is, het wordt mogelijk om een ​​gecertificeerde Software Cost Estimator te worden. Dit zal de eerste Software Cost Estimator-certificering zijn die op de markt verkrijgbaar is. Net als andere ICEAA-certificeringen vereist deze certificering een bewezen ervaring in Software Cost Estimator en het slagen voor een examen. Verdere details zullen later dit jaar worden verstrekt.

Wilt u deelnemen aan Software Cost Estimation?

Nesma zet de werkgroep Software Cost Estimation voort om de discipline in Europa en Azië te promoten. Wilt u meer informatie over Software Cost Estimation of wilt u deelnemen? Bezoek de website van Nesma of ICEAA, Volg de SCEBoK-groep op LinkedIn of stuur een e-mail naar scebok@nesma.org.