Taming the Agile bandwagon

Managing Agile at Scale: A briefing for Software Executives and Chief Information Officers We do not often think of software development as a fashion industry, but that’s what it is. Every few years some miracle new method hits the street…

Read More

iBestuurcongres 2015

In veel ICT projecten wordt gewerkt naar een vooraf gedefinieerd eindproduct of oplossing met vaststaande kaders voor scope, tijd en geld. Gedurende de rit veranderen vaak de inzichten en wensen voor op te leveren resultaten. Met als gevolg: een niet-geslaagd project, ontevreden opdrachtgevers en gebruikers of uit de hand gelopen kosten. Hoe krijgen opdrachtgevers bij de overheid zicht op voldoende kwaliteitsborging tijdens het traject? Continue reading

Read More