Geschiedenis

De NESMA (Nederlandse Software Metrieken Gebruikers Associatie) is opgericht op 12 mei 1989 onder de naam NEFPUG (Vereniging Nederlandse Functie Punt Gebruikers). NEFPUG was een afsplitsing van de IFPUG, de Internationals Function Point User Group). In 1995 is de naam veranderd in NESMA.

De reden voor deze afsplitsing was dat een aantal Nesma gebruikers het niet eens was met een aantal van de telrichtlijnen in het IFPUG Meethandboek in die tijd. Deze werden beschouwd als ‘te technisch’. Nesma heeft de NESMA standaard voor het meten van de functionele omvang van software ontwikkeld en deze standaard is een ISO/IEC-norm geworden.

Nesma nam een vanaf het begin ​​een puur functioneel standpunt en door de tijd heen heeft IFPUG meer en meer de ideeën van Nesma overgenomen. Tegenwoordig bestaan er nog maar heel weinig verschillen tussen de IFPUG methode en de Nesma methode. In de praktijk beschouwt men daarom de functionele omvang in Nesma Functiepunten ongeveer gelijk aan de functionele omvang in IFPUG functiepunten.

 

Nesma is een not-for-profit organisatie, gerund door vrijwilligers. Nesma is actief in het professionaliseren van de bedrijfstak. Dit doet Nesma o.a. door middel van het vormen van werkgroepen die de taak krijgen om bepaalde thema’s te onderzoeken en te komen met een product om de industrie te helpen bij bepaalde vraagstukken. Recente voorbeelden van dergelijke werkgroep producten zijn:

  • ‘Basis of Estimate’, een document die het mogelijk maakt een baseline van een schatting te maken. Dit is nu een ‘recommended practice’, aanbevolen door de American Association of Cost Engineering (AACE);
  • Sizen en begroten van pakket implementaties;
  • FPA en kwaliteitsmetrieken in contract (ing) – Management guideline;
  • FPA vroeg in de levenscyclus van het project;
  • en nog veel meer!

Nesma voert  ‘software metrieken’ in de naam, maar voor een lange tijd lag de focus van Nesma op de Nesma methode voor functionele omvangmeting. In 2011 heeft het Nesma bestuur besloten tot het opstellen van een strategie met de naam Nesma2020. De focus van de organisatie verschoof van het belichamen van een FPA gebruikersgroep naar een organisatie die informatie over de toepassingen van software metrieken promoot: begroten, benchmarken, productiviteit meten, outsourcing en projectbeheersing. Nesma wil organisaties en personen die betrokken zijn bij software metrieken met elkaar verbinden en Nesma wil het centrum zijn van de kennis op het gebied van software metingen en software metrieken voor de gehele industrie.