Toewijzing:

 • Een raamwerk ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om de volwassenheid van een organisatie te beoordelen als het gaat om het professioneel inschatten van softwareprojecten;
 • Het identificeren van de elementen die in een organisatie aanwezig moeten zijn om een ​​hoger niveau van schattingsvolwassenheid te kunnen bereiken;
 • Om te beschrijven hoe professionele schattingstechnieken in organisaties moeten worden geïmplementeerd en om ervoor te zorgen dat ze blijven werken zoals bedoeld.

Leden:

 • Alexander Vermeulen, Garansys
 • Bert de Vries, QSM Europe
 • Jelle de Vries, Bestellen
 • Niels Vogelpoel, Sogeti Nederland (stoel)
 • Ton Dekkers, Onderling afhankelijk
 • Vincent Barth, QSM Europe

Producten:

Beoogde producten:

 • Kader voor het beoordelen van de schattingsvolwassenheid van organisaties;
 • Routekaart voor het implementeren van een toenemend volwassenheidsniveau van schattingsvolwassenheid in organisaties.