ISO standaard voor FPA/FSM

Op deze pagina krijgt u informatie over de internationale standaard voor functionele omvangsmeting. De standaard is eerder een toetskader dan een concrete FPA-achtige methode. Daarom wordt deze methode door de ISO aangeduid als FSM: Functional Size Measurement. Binnen dit toetskader zijn inmiddels enkele FPA methoden tot ISO standaard verheven, waaronder de NESMA methode.

De aanleiding tot de ISO-standaard FSM

Functie Punt Analyse werd in 1979 gepresenteerd door Allan Albrecht. In de loop der jaren ontstonden er de nodige varianten en versies van FPA. Daarnaast geldt, dat men FPA gebruikt in meer toepassingsgebieden dan die waarvoor FPA ontworpen en geschikt is. Dit soort factoren bemoeilijken bijvoorbeeld een proces als benchmarking. Om deze problemen zo veel mogelijk het hoofd te bieden, is er een wereldwijde ISO-standaard ontwikkeld met eisen, waaraan een methode die de functionele omvang van informatiesystemen meet (zoals FPA), moet voldoen.

Uitgangspunten voor de FSM

Een belangrijke beslissing was dat de standaard alleen betrekking dient te hebben op het meten van functionele omvang (“functional size”). De standaard mag géén kwaliteits-, contingentie- en technische aspecten bevatten. Ook besloot men om voor de toekomstige standaard de term “Functional Size Measurement” (FSM) te hanteren. Deze FSM-standaard zou niet een universele FPA-standaard worden, maar een raamwerk, waaraan alle methoden (zoals FPA) die claimen dat zij de functionele omvang van projecten en systemen meten, kunnen worden getoetst.

Opbouw van de FSM-standaard

Het FSM-raamwerk bestaat uit enkele deelstandaards die de volgende aspecten afdekken:

  • De conceptuele FSM-standaard zelf;
  • Standaards voor het valideren en verifiëren van FPA-varianten tegen de conceptuele FSM-standaard;
  • Een standaard voor de toepassing van FPA-varianten in specifieke domeinen;

De officiële benaming voor de vijf delen van de FSM-standaard is:

FSM-methode ISO/IEC 14143-1:1998
Part 1Conceptual standard. ISO/IEC 14143-1
Part 2Conformity evaluation of software size measurement methods to ISO/IEC 14143-1.
Part 3Verification of functional size measurement methods.
This part of the standard provides a framework for verifying the claims of an FSM method relative to the following performance parameters: convertibility, discrimination, reliability accuracy.
Part 4Reference model.
The FSM Method under investigation has to be assessed against some standardized reference points. This part defines such reference points by providing such Reference User Requirements.
Part 5Determination of Functional domains for Use with Functional Size Measurements.
Part 6Guide for use of 14143 series (functional size measurement and related international standards)

Door ISO goedgekeurde FSM-methoden

FSM is dus een raamwerk bestaande uit de conceptuele FSM-standaard zelf en de standaards voor het valideren en verifiëren van FPA methoden. Een methode die de functionele omvang van software meet kan bij de ISO een procedure aanvragen om getoetst te worden tegen de FSM-standaard. Na een positieve ballotage zal de methode dan het stempel “door ISO goedgekeurde FSM-methode” krijgen. Inmiddels zijn onder andere de volgende methoden tot tot ISO standaard verheven: NESMA-FPA (ISO/IEC 24570), IFPUG-FPA (ISO/IEC 20926), UKSMA-Mark II (ISO/IEC 20968), COSMIC-FFP (ISO/IEC 19761).