RFP, selectie, eenheden en €’s

Outsourcing en contractering van software ontwikkel- en beheer projecten blijft een moeilijke opgave voor veel organisaties. Ze worstelen met de vragen die ze moeten stellen in de ‘Request for Proposal’ (RFP) fase. Deze organisaties willen op basis van deze vragen leveranciers op een objectieve manier vergelijken en één leverancier selecteren. In de praktijk ziet de industrie vele RFP’s trajecten die dit doel op het eerste gezicht lijken te halen, maar waarbij de vergelijking niet objectief en niet zinvol plaats vindt. Met als gevolg dat vaak de verkeerde leverancier geselecteerd wordt en dit uiteindelijk leidt tot falende projecten. Regelmatig vinden er discussies plaats tussen leveranciers en opdrachtgever over de doelstellingen en resultaten van de opdracht zoals die gecontracteerd is,  waarbij in enkele gevallen zelfs een juridische weg bewandelt wordt.

Het is daarom noodzakelijk om algemeen aanvaarde eenheden en maten te gebruiken en de juiste vragen te stellen om tot een wederzijds begrip van de gebruikte omvang en metrieken te komen. In de meest recente richtlijn (‘Mini Guide voor RFP Questions’) van de Nesma, zoomt de Nesma in op RFP’s waarin Functie Punten en afgeleide metrieken, zoals de productiviteit van het ontwikkelteam en de kwaliteit van het ontwikkelingsproces, worden gebruikt. De Nesma presenteert deze richtlijn met als bedoeling:

  • klantorganisaties te helpen de juiste vragen tijdens de RFP fase en de contractfase te stellen
  • leverancierorganisaties aanwijzingen te geven welke gegevens van de voltooide projecten moeten worden verzameld en geanalyseerd en welke metrieken bepaald, opgeslagen en gebenchmarkt moeten worden.

Bovendien geeft Nesma haar visie op de te gebruiken metrieken en hoe deze te gebruiken tijdens de contractfase en in een outsourcing situatie.

Met dit document, wil Nesma de industrie, naar een volgende stap in de professionalisering van outsourcing contracten brengen. Het is bedoeld als een referentie voor zowel opdrachtgever (klant) als opdrachtnemer (leverancier).