Nesma biedt een groot aantal documenten aan, zowel eigen publicaties als publicaties van gerelateerde organisaties als de ISBSG.

Categorieën

  • Nesma standaard De Nesma telrichtlijnen en documenten die daaraan gerelateerd zijn.
  • Gebruiksgidsen Gidsen die door Nesma professionals geschreven zijn voor specifieke situaties.
  • Historische publicaties Waardevolle publicaties die mogelijk deels gedeeltelijk gedateerd zijn.
  • Publieke documenten Documenten die door (leden van de) Nesma gepubliceerd zijn en vrij te downloaden zijn.
  • COSMIC Nederlandse vertaling van een aantal sleuteldocumenten van de COSMIC methode en een door de Nesma gemaakte Case Study. Deze documenten zijn gratis. De huidige engelstalice documenten en andere vertalingen zijn te downloaden van de COSMIC website;
  • ISBSG Research papers Speciale onderzoeken van de International Software Benchmarking Standards Group, alleen beschikbaar voor leden. Niet-leden kunnen deze documenten kopen bij de ISBSG;
  • Presentaties Presentaties die gegeven zijn op Nesma conferenties worden verspreid via SlideShare om een zo breed mogelijk publiek voor de Nesma te interesseren.