In oktober 4 de IT Cost Management Summit vond plaats in Haarlem, Nederland. In de rustige sfeer van de Philharmonie in Haarlem hebben we onze ervaringen gedeeld over het inschatten en beheren van IT-kosten. Kon je de conferentie niet bijwonen?? Hier is een korte samenvatting van wat we hebben geleerd met links naar de presentaties en de LinkedIn-accounts van de sprekers.

Projectsucces is een keuze

Joop Schefferlie, voorzitter van IPMA, een van de grotere organisaties voor projectmanagement, beet de kogel. Veel van de veranderingen in onze samenleving worden gerealiseerd door projecten. Projecten vertegenwoordigen al 40% van alle economische activiteiten en dit zal naar verwachting oplopen tot meer dan 50% in de komende jaren. Maar een gemiddelde bachelorstudent krijgt niet meer dan 3 weken training over projectmanagement binnen hun curriculum. Projectsucces is sterk afhankelijk van de leiderschapscapaciteiten van de verantwoordelijke. Een goede projectmanager moet een dienende leiderschapsstijl hebben om de juiste mix van expertise aan te trekken om de verwachte resultaten op tijd en binnen budget te leveren.

De belangrijkste valkuilen van agile softwareontwikkeling

Daniel Saroff van IDC toonde aan dat een pessimistische schatting en vooral een optimistische schatting een dramatisch effect hebben op het eindresultaat van softwareontwikkeling. Veel agile-inspanningen schatten de hoeveelheid werk in, maar geen goed zicht hebben op welk deel van het werk echte waarde oplevert. Dit vergroot het risico dat een te groot deel van het budget wordt besteed aan activiteiten die geen echte waarde opleveren. Aan het einde van het budget is er onvoldoende product ontwikkeld voor een succesvolle businesscase. Daarvoor is meer budget en tijd nodig. Door gerichte statistieken te gebruiken en deze regelmatig te controleren, kunnen negatieve trends vroegtijdig worden ontdekt en worden beperkt voordat ze een echt probleem worden.

Agile kostenraming - Een terugkeer naar de basisprincipes

Paul Marston van SPA herinnerde het publiek aan de positieve kant van agile: in kleine teams werken aan concrete resultaten met korte feedbackloops. Dit lijkt onverenigbaar met traditioneel projectmanagement dat gaat over de goede uitvoering van een plan. Maar ook als je agile bent, je moet nog plannen en inschatten. Ook in een agile context moeten we in staat zijn om vragen te beantwoorden over wanneer een product klaar is voor release en tegen welke kosten. Wat kostenbeoordelaars van agile kunnen leren, is het idee los te laten om een ​​volledige en uitputtende schatting te maken. Laten’s begint met een Minimaal levensvatbaar product voor de kostenraming en deze vervolgens verfijnen.

Het kenniscentrum voor kostenraming voor software (CEBoK-S)

Megan Jones van ICEAA presenteerde de Cost Estimation Body of Knowledge for Software (CEBoK-S) dat de organisatie later dit jaar wil uitbrengen als apart kennisdomein voor kostenraming. Schatting van softwaregerelateerde kosten heeft een aantal specifieke elementen die een aanvulling zijn op de bestaande CEBoK. In de loop van volgend jaar zal het mogelijk zijn om een ​​online certificeringsexamen te doen. Hoewel het niet verplicht is om eerst de CEBoK-certificering te behalen, het examen is zo opgezet dat ervaring in het softwaredomein een vereiste is om het examen te kunnen halen.

Toenemende voorspelbaarheid van grote IT-projecten van de overheid

Met Veefkind van de Belastingdienst deelde zijn ervaringen met het vergroten van de voorspelbaarheid van hun IT-projecten. De organisatie heeft een portfolio van bijna een half miljoen functiepunten waarvan meer dan 10% is in transitie (nieuwe ontwikkeling, veranderingen, modernisering) elk jaar. De Nederlandse belastingwetgeving is uiterst complex, vanwege de vele uitzonderingen die zijn opgenomen om negatieve effecten voor bepaalde groepen burgers te herstellen. Ook de splitsing van de Belastingdienst in drie delen (Belasting, Toeslag en Douane) betekent dat ook het IT-landschap moet worden opgesplitst. Dit bemoeilijkt de voorspelbaarheid van veranderingen in het landschap nog moeilijker. Om voorspelbaarder te kunnen leveren, IT-projecten worden verkleind om er zeker van te zijn dat een Minimum Viable Product kan worden opgeleverd binnen 12 maanden. Daarnaast wordt de waarschijnlijkheid van leveringsplanning geverifieerd met historische gegevens. Over de 17 technische domeinen over 3000 datapunten van voltooide projecten zijn beschikbaar.

Succesvol schatten - Hetzo vertel je het verhaal

Amritpal Agar van De kosten van alles podcast heeft mensen van over de hele wereld geïnterviewd die de meest uiteenlopende kosten inschatten, van het produceren van een film tot de ontwikkeling van kerncentrales. Wat hieruit naar voren komt is dat de meeste van deze mensen per ongeluk in hun rol zijn beland. Hoe verschillend hun achtergrond ook is en wat ze ook inschatten, de overeenkomst is dat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal achter de cijfers. Een belangrijke boodschap die ze allemaal hebben is dat de schatting natuurlijk goed onderbouwd moet zijn, maar om effectief te zijn, je moet het verhaal aan de juiste persoon vertellen(s) op de juiste manier.

De KOSMISCHE strijd tussen David en Goliath

Paul Hoessein van de EU-effecten & Markten Autoriteit (ESMA) betrokken is geweest bij de outsourcing van hun IT. ESMA bezit geen on-premise IT en het onderhoud van al hun cloudsoftware is 100% uitbesteed. Als EU-agentschap wordt hun IT-budget drie jaar van tevoren vastgesteld. De verhouding tussen run en change binnen ESMA is 60:40. Wanneer de runkosten stijgen, betekent dit dat er minder budget beschikbaar is voor verandering. Om de kosten van IT voorspelbaar te houden, heeft ESMA het onderhoud en de ontwikkeling uitbesteed op basis van catalogusprijzen. In de eerdere contracten gebruikte ESMA IFPUG-functiepunten als maatstaf voor de catalogusprijzen. Voor hun nieuwe cloud-native dataplatform maakt ESMA nu gebruik van COSMIC functiepunten als maatbasis. Voor verschillende soorten projecten en toepassingen zijn verschillende categorieën gedefinieerd, gebaseerd op de grootte en complexiteit:. Met dit type contract is een klein bureau als ESMA in staat om contracten met grote leveranciers te controleren, zoals: Accenture.

Schatting van de kosten van autosoftware - De UCE-aanpak

Emmanuel Maria van Unison Cost Estimating (UCE) bracht ons op het gebied van softwarekostenraming in de auto-industrie. De verwachting is dat in 2030 50% van de totale productiekosten van een voertuig zal software zijn. Hoewel dit een substantieel deel van de kosten is, het inschatten van deze kosten staat nog in de kinderschoenen. Hoewel dit nooit hardop is uitgesproken, is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de wijdverbreide mythe dat deze kosten niet kunnen worden geschat. Wanneer autofabrikanten grip willen krijgen op de kosten van softwareontwikkeling, ze moeten op maat gaan werken om het te kunnen begrijpen, vergelijk en beheer deze kosten. UCE heeft een op patronen gebaseerde sizing-aanpak ontwikkeld om een ​​snelle schatting te maken van de grootte van de software als basis om de verwachte ontwikkelingskosten af ​​te leiden..

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en evenementen die wij organiseren? Zorg ervoor dat schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte!