Werkgroep Telrichtlijnen

Als voorbereiding op een CFPA examen kunt u een voorbeeldexamen maken. De vragen zijn vergelijkbaar met de vragen zoals u ze kunt verwachten tijdens het echte examen. In dit antwoordmodel vindt u de manier waarop het CFPA examen beoordeeld wordt.

Download

in Nesma method Tags: antwoordmodelCFPAexamenuitwerkingvoorbeeld

0