Sogeti – Sizing, Abschätzen & Kontrolle

In dit memo wordt een nadere toelichting gegeven op het toepassen van de definities en telrichtlijnen voor een functiepuntanalyse zoals vastgelegd door de Nesma, in geval van de realisatie van een website of portal door middel van een content management system (CMS).
Indien een website of portal, inclusief CMS (in de rest van dit memo aangeduid als “website”) moet worden gerealiseerd, dan wordt in beginsel een compleet informatiesysteem gerealiseerd zoals bedoeld in de telrichtlijnen. Het grote verschil in de op te leveren software ten opzichte van een “traditioneel” informatiesysteem is dat de functionaliteit die geboden wordt aan de eindgebruiker aangeboden wordt via het internet (online), terwijl de beheerfunctionaliteit (het CMS) via een offline platform aan de beheerders wordt aangeboden. De functionaliteit de het CMS biedt is hierbij standaard aanwezig.
Ook bestaat er in de regel een verschil tussen de functionele uitgangsdocumentatie die gebruikt wordt bij het realiseren van een website ten opzichte van de functionele uitgangsdocumentatie die voor de realisatie van een “traditioneel” informatiesysteem wordt opgesteld. Dit komt doordat de functionaliteit die het CMS biedt in de regel niet beschreven zal worden, enkel de verschijningsvorm en functionaliteit die online zal worden aangeboden wordt hierbij beschreven.
Om de functionele omvang van een website te bepalen volgens de definities en telrichtlijnen voor een functiepuntanalyse (definities en telrichtlijnen die gebaseerd zijn op de realisatie van een “traditioneel” informatiesysteem) zijn enkele generieke aannames nodig, alsmede toelichting op de toepassing van de definities en telrichtlijnen op de afwijkende uitgangsdocumentatie. Deze aannames en toelichting zijn in dit document opgenomen.

Herunterladen

imArtikel Stichworte: cmsPortal

0