Harold van Heeringen

De afgelopen jaren zijn er vele onderzoeken gepubliceerd waarin de algemene tendens was dat de meeste softwarerealisatieprojecten nog steeds mislukken. Het meest bekende onderzoek op dit gebied is het Chaos-rapport van de Standish Group. In de 2009-editie van dit rapport staat dat slechts 32 procent van de softwareprojecten gestart in 2008 succesvol was (op tijd, binnen budget en de afgesproken functionaliteit geleverd). Hieruit valt af te leiden dat 68 procent van de projecten dus niet succesvol zijn geweest.

Download

in Articles

0