Werkgroep Telbare Documentatie

Version: 1.0
Date d'émission: 2021
36 bladzijden

CRITERIA VOOR ANALYSEERBAARHEID VAN DOCUMENTATIE VOOR FUNCTIONELE OMVANGBEPALING

Nesma is een organisatie die het toepassen van software metrieken promoot: budgétisation, benchmarken, mesurer la productivité, sous-traitance et gestion de projet. Nesma veut connecter les organisations et les personnes impliquées dans les métriques logicielles et Nesma veut être le centre de connaissances dans le domaine des mesures logicielles et des métriques logicielles pour l'ensemble de l'industrie.

Eén van de aspecten van het bewaken en beheersen van de systeemontwikkeling is het bepalen van de functionele omvang van softwareproducten en –projecten. Dit document is een hulpmiddel dat u helpt te bepalen in hoeverre beschikbare informatie zich leent om te komen tot die functionele omvang. Dit document beperkt zich tot de Nesma-methoden FPA en FPAi, verwoord in de Nesma documenten “Definities en telrichtlijnen voor de toepassing van functiepuntanalyse” respectievelijk “Toepassing van functiepuntanalyse in de eerste fasen van systeemontwikkeling” (FPA in voortraject NL v2.0) en Cosmic.
Voor de volledigheid: in het eerstgenoemde document komt de term FPAi ook voor, in de betekenis van FPAi op het indicatieve niveau. Dat gaat echter over omvang schatten op basis van alleen logische gegevensverzamelingen. Het tweede document gaat over omvang schatten op basis van vroege requirements.

Mocht er behoefte zijn dit document uit te breiden met andere omvangschattings-modellen, zoals bijvoorbeeld Onderhoudsfunctiepuntanalyse (OFPA), IFPUG, FISMA, dan kan een verzoek daartoe worden gericht aan het bestuur van Nesma.

De hier gepresenteerde criteria zijn opgesteld door de werkgroep Telbare Documenten van Nesma die bestaat uit:
Dhr. M.A.J. Jacobs, QSM Europe (voorzitter)
Dhr. H.W. Maison de campagne, taxe
Dhr. T.G. Prins, Sogeti
Mevr. N.D. Ramjiawan, taxe

Télécharger

dansGuides gratuitsméthode Nesma Mots clés: DocumentatieFPAGuide

0