Henry Peters, Hans Bakkenist

De exploitatie omvat in dit kader alle activiteiten rond een systeem in een “stabiele” toestand: het toepassen van de functionaliteit door de gebruikers en het operationeel houden en beheren door een rekencentrum. De exploitatiekosten betreffen alleen de exploitatieactiviteiten en bijbehorende voorzieningen van een rekencentrum. Exploitatiekosten zijn dus te definiëren als de kosten die het gebruik van een geautomatiseerd systeem met zich mee brengt voor een rekencentrum.
In de totale life-cycle kosten van een informatiesysteem vormen de exploitatiekosten een belangrijke component. Schattingen die men hieromtrent in de vakliteratuur aantreft lopen uiteen, waarbij dikwijls ook exploitatie en beheer als één kostenpost wordt beschouwd. Voor deze totale kostenpost treft men globale ramingen aan tot maar liefst 80% van de totale life-cycle kosten.

Download

inLidwoord

0