Frank Vogelezang

Sinds de Algemene Rekenkamer IT projecten bij de overheid zeer kritisch onder de loep heeft genomen gaat er bijna geen aanbesteding voor IT diensten de deur uit zonder dat er functiepunten in voorkomen. Daar zitten er nog heel wat tussen waaruit blijkt dat de achterliggende mechanismen niet bij iedereen even duidelijk zijn. Maar gelukkig zijn er ook aanbestedingen, zoals die van de Modernisering GBA door het ICTU, waarin duidelijk rekening is gehouden met het effect van tijdsdruk en omvang. Hoewel er natuurlijk altijd ruimte is voor verbetering.

Download

inLidwoord

0