Jaco de Leeuw

Dit document is samengesteld door de Overheidsbenchmarkgroep. Deze groep bestaat uit meer dan tien overheidsorganisaties die als kernactiviteit softwareontwikkeling en –beheer hebben. Het doel van de Overheidsbenchmarkgroep is benchmarken, kennisdelen en samenwerken op het gebied van kwantitatieve besturing.

Veel van deze organisaties hebben Scrum geïmplementeerd, na implementatie blijkt dat (in beginsel) ontwikkeling met Scrum op het gebied van kosten, doorlooptijd en kwaliteit geen betere resultaten oplevert dan ontwikkeling met Waterval. Ook wordt met Scrum functionaliteit vaker gewijzigd, waardoor er minder ruimte is voor vernieuwing. Daarnaast blijken er allerlei issues te zijn op het gebied van de besturing.

Download

inpresentaties Tags: BehendigSCRUM

0