Counting Practices Committee

De definities en richtlijnen voor de toepassing van functiepuntanalyse zijn vastgelegd in de ISO / IEC 24570:2018 standaard en versie 2.3 van de Nesma definitie en telrichtlijnen die inhoudelijk identiek zijn. In de praktijk is er behoefte aan praktijkvoorbeelden die laten zien hoe de definities en telrichtlijnen in concrete situaties moeten worden toegepast. Dit document bevat: 45 concrete voorbeelden van situaties waar een functiepuntanalist mee te maken kan krijgen. Ze laten ook zien hoe de telrichtlijnen moeten worden toegepast. De voorbeelden zijn vooral gericht op het laten zien hoe de te tellen functies kunnen worden geïdentificeerd of herkend en, wanneer van toepassing, aangeven hoe data-elementtypes geteld moeten worden.
Elke praktische situatie bevat:
• Een op te lossen probleembeschrijving
• Een bespreking van de problemen voor de functiepuntanalist
• De juiste oplossing
• Verwijzingen naar de betreffende secties en telrichtlijnen
Deze voorbeelden zijn met de grootste zorg samengesteld en door experts van Nesma beoordeeld als een nadere uitwerking van de ISO / IEC 24570:2018 standaard-. Als er in de praktijk een tegenstrijdigheid lijkt te bestaan ​​tussen dit voorbeeld en de richtlijn, de standaard prevaleert. Om absoluut duidelijk te maken dat deze voorbeelden geen deel uitmaken van de standaard, deze voorbeelden zijn opgenomen in een apart document.
De Commissie Telpraktijken ontwikkelt nieuwe voorbeelden. Zodra ze klaar zijn, er kan een nieuwe editie van dit document worden uitgebracht, zonder de noodzaak om een ​​nieuwe standaard uit te brengen.

Download

ingratis gidsenNesma methode

0