Jelle de Vries, Marten Eisma & Ray Sadal

Standaardrichtlijnen brengen leveranciersselectie op hoger plan

Veel organisaties besteden hun ict uit. Bij hun leverancierskeuze is de prijs een belangrijk criterium zo niet het belangrijkste criterium. Daarnaast speelt de vraag of de leverancier voldoende kwaliteit kan leveren een rol. Heeft een klant hiermee voldoende om te kunnen vertrouwen op een goede prijs-kwaliteitverhouding? Nee, helaas blijkt dat projecten keer op keer uitlopen in tijd en kosten, en zelfs minder (op)leveren dan verwacht. De overheid heeft via de commissie-Elias onderzoek gedaan naar falende en kostenoverschrijdende ict-projecten. Echter, zonder goede transparantie over omvang en kostenopbouw zullen onderzoeken zoals van de commissie-Elias niet de laatste zijn. Dit artikel beschrijft de problemen en de oplossing bij uitbestedingen.

Dit artikel is gepubliceerd in Outsource Magazine 2 van September 2015
www.outsourcemagazine.nl

Download

in Articles Tags: Basis of EstimatekwaliteitscriterialeverancierOutsourcingprijsselectie

0