Nesma

NESMA kent drie methoden voor functiepuntanalyse: (APF):
– Gedetailleerde APF
– APF op hoog niveau (ook wel geschatte APF . genoemd)
– APF-indicatie:
Deze drie methoden zijn methoden voor het meten van functionele maten. (FSM) zelfvoorzienend. De High Level APF-methode en de Indicative APF-methode vereisen geen gedetailleerde gebruikersvereisten. De functionele grootte bepaald met behulp van deze methoden ligt zeer dicht bij de functionele grootte bepaald met behulp van de gedetailleerde APF-methode. Daarom zijn deze twee methoden geschikt voor toepassing vroeg in de levenscyclus van softwareontwikkeling., of in het geval dat de functionele grootte snel moet worden bepaald.

In dit document worden deze drie methoden besproken., de nauwkeurigheid en toepasbaarheid ervan.

Download

inHigh-level FPA

0