Versie: 2.3
Publicatiedatum: 2018
120 pagina’s
ISBN: 978-90-76258-44-7

Preview:
Preview-Binnenkant-versie-2.3-NL-116-pag-protected

Deze standaard is voor iedereen die functiepuntentellingen maakt, zowel voor hen die volgens de Nesma richtlijnen tellen als voor diegenen die de IFPUG methode hanteren. Voor deze laatste groep vormt de Nesma standaard een waardevolle aanvulling op de IFPUG standaard, wanneer de bestaande verschillen in ogenschouw worden genomen. Deze verschillen worden beschreven in een Nesma whitepaper on sizing. De Nesma standaard bevat vele hints, richtlijnen en voorbeelden die voor iedere FPA analist van waarde zijn. Hierbij wordt verondersteld dat bij de lezer enige kennis over FPA aanwezig is. Toch hebben we gestreefd naar een zo volledig mogelijke standaard waarin ook voor de beginnende FPA-gebruiker voldoende aanknopingspunten en uitleg te vinden zijn.

Deze standaard tracht enerzijds een theoretisch kader te scheppen in de vorm van het geven van definities en standaard richtlijnen en anderzijds de telrichtlijnen zo praktisch mogelijk te illustreren aan de hand van allerlei praktijksituaties.

Dit document kan besteld worden als hard-copy (orderformulier) of als gepersonaliseerd digitaal document -pdf (orderformulier).

Share this post on: