Versie: 2.2.1
Publicatie datum: 2009
23 Pagina's
ISBN: 978-90-76258-13-3

Voorbeeld

Dankzij presentaties wereldwijd en discussiegroepen op internet, de experimentele methode FPA voor Software Enhancement van Nesma is letterlijk wereldberoemd geworden. Nesma biedt deze Gids gratis aan de internationale gemeenschap van softwaremetrische gegevens voor verder onderzoek.

Doel

Functiepuntanalyse is internationaal vastgesteld als een methode om de reikwijdte en functionele omvang van software te bepalen uit een beoordeling van de gebruikersvereisten. de IFPUG “Handboek Functie Punten Tellen” en de Nesma FPA-handleiding voor telpraktijken “Definities en telrichtlijnen voor de toepassing van functiepuntanalyse” beide volgen de “Albrecht” methode en beschrijf hoe de methode kan worden toegepast op geïmplementeerde systemen, softwareontwikkeling en softwareverbetering. Toepassing van de methode op softwareverbetering is niet goed ontwikkeld; andere prioriteiten hebben een meer doordachte behandeling van dit aspect van de toepassing ervan in het verleden verhinderd.
Functiepuntanalyse is uitgebreid toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe software. Het gebruik ervan in dit opzicht is goed ingeburgerd en wordt ondersteund door een schat aan onderzoek en praktische ervaring. Het is nu passend om de toepassing van FPA op softwareverbetering en -onderhoud nader te onderzoeken. Gebruikers van softwarestatistieken moeten weten of FPA met succes kan worden toegepast op softwareverbetering en, als, op welke manier en binnen welke beperkingen. Nadenken over deze kwesties leidde ertoe dat NESMA de werkgroep oprichtte “FPA voor verbetering en onderhoud”.
Deze richtlijnen zijn van toepassing op FPA voor verbeteringsprojecten, het aanpassen van het reguliere gewicht van een functie die wordt beïnvloed door het verbeteringsproject door een impactfactor. De impactfactor is afhankelijk van de mate waarin de functie door het project wordt versterkt.
De richtlijnen zijn universeel toepasbaar, dus ook met behulp van de IFPUG CPM 4.3 FPA-richtlijnen als uw basis FPA-maatregel.

Doelen

De gids is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het beheer van verbeteringen aan een informatiesysteem.
De Gids beschrijft een objectieve en reproduceerbare methode om de reikwijdte en omvang van een verbeteringsproject te beoordelen. De methode is objectief omdat de verkregen resultaten onafhankelijk zijn van de persoon die de methode toepast; het verkregen resultaat is bonafide in die zin dat twee verschillende mensen die dezelfde richtlijnen gebruiken hetzelfde resultaat krijgen. De methode is repliceerbaar doordat een bepaalde uitkomst a priori kan worden bepaald, en hetzelfde resultaat kan worden geproduceerd bij de tweede en volgende toepassingen van de methode.

Beoogde doelgroep

De gids is bedoeld voor iedereen die functiepuntanalyses uitvoert en de omvang van verbeteringsprojecten nauwkeuriger wil meten. Aangenomen wordt dat de lezer bekend is met de standaard FPA-methode.

Reikwijdte van het onderzoek

NESMA beschouwde de toepassing van FPA op softwareverbetering vanuit het perspectief van de standaardfunctiepuntanalysemethode. Het resultaat van dit werk, opgenomen in deze richtlijnen, is een methode die van toepassing is op softwareverbetering en testen die sterk gerelateerd is aan de standaard FPA-methode. De term Enhancement Function Point Analysis (EFPA) wordt gebruikt om de methode te onderscheiden van de standaard functiepuntanalysemethode.

Vrijwaring

De methode is in de praktijk uitgeprobeerd. Echter, NESMA beweert niet dat de methode in zijn huidige vorm wetenschappelijk is gevalideerd. Aanvullend onderzoek en praktisch gebruik zijn nodig om de validiteit van de methode aan te tonen.
Door deze gids aan te bieden aan de internationale community voor het meten van functionele software, NESMA wil de toepassing van functiepuntanalyse op verbeteringsprojecten bevorderen en het begrip van meting toegepast op softwareverbetering verbreden. NESMA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze methode of voor de resultaten die zijn verkregen uit de toepassing ervan.
Opmerkingen en suggesties voor verdere verbetering van deze methode kunnen worden gestuurd naar office@nesma.org.

Deel deze post op: