Nieuwe FPA standaard

Nesma heeft de standaard voor functiepuntanalyse herzien. Deze is per 1 februari geaccepteerd als internationale standaard ISO/IEC 24570:2018 door de ISO en wordt op 19 april officieel van kracht tijdens de presentatie op de Nesma voorjaarsbijeenkomst in Soest. Functiepuntanalyse beschrijft…

Read More

New FPA standard

Nesma has revised the standard for function point analysis. As of February 1 it has been accepted as international standard ISO/IEC 24570:2018 by ISO and will be launched officially on April 19 during the presentation of the new standard at the…

Read More

Non-Functional Requirements

Non-Functional Requirements Any car can drive, so why do rappers, superstar athletes, and million- and billionaires, pay tons of money extra to buy a Bentley Continental GT coupe that gets them as fast and safe to where they want to be…

Read More

Estimating non-functionals: we need your help

Estimating non-functionals: we need your help Estimating non-functional requirements has been an issue for decades. We have tried the 14 GSCs to correct the functional size for non-functional complications, but that did not work. We have tried COCOMO-like approaches, which…

Read More

Het begroten van non-functionals: Hulp gevraagd

Het begroten van non-functionals: Hulp gevraagd Het begroten van non-functional requirements is al tientallen jaren een hot issue. We hebben de 14 systeemkenmerken geprobeerd die de functionele omvang corrigeren voor niet-functionele invloeden, maar dat werkte niet. We hebben COCOMO-gebaseerde aanpakken…

Read More

Nesma 2020: new organization, new plans

Nesma has decided to adopt Agility and to work in shorter cycles. The advantage is that members that don’t want to commit to a workgroup for many years can support one or more iterations. Joining a working group for a…

Read More

Organization of the CFPA exam has changed

Our service provider for FPA certification was CITO, this contract is stopped per 31 July because CITO aims to target on more specific customers. We have found a very good alternative; from the 1st of august the exams will be…

Read More

Nesma 2020: nieuwe structuur, nieuwe plannen

Nesma heeft besloten om Agility te omarmen en kort-cyclischer te gaan werken. Het voordeel is dat leden die niet jaren in een werkgroep willen zitten wel een bijdrage kunnen leveren en mee kunnen werken aan één of meer iteraties. Langer…

Read More

Organisatie van CFPA-examen is veranderd

Als Nesma hadden we tot 31 juli 2017 een contract met het CITO voor de examinering van de telrichtlijnen. Het CITO heeft aangegeven het contract niet te willen verlengen omdat ze zich wil richten op specifiekere klanten. We hebben inmiddels…

Read More