Call for Papers – UKSMA conference

UKSMA Autumn Conference 7 September 2018 in London Requirements and Measurement Call for Papers This conference focuses on perhaps the most important item, the Statements of Requirements (SOR). The SOR can of course take many forms to satisfy the needs…

Read More

Announcement practice meeting Sizing & Cost drivers

Announcement practice meeting Sizing & Cost drivers On June 11 the first practice meeting of the Nesma practice Sizing & Cost drivers will be held. The concept of practices was introduced within Nesma in 2017. Sizing & Cost drivers is the core…

Read More

Retrospect Nesma Spring meeting

On April 19th was the Nesma spring meeting with the theme ‘The business benefits of Cost Engineering’. During this meeting the new Nesma standard 2.3 has been launched and the first books have been presented to the members of the…

Read More

Aankondiging practice meeting Sizing & Cost drivers

Op 11 juni wordt de eerste practice meeting gehouden van de practice Sizing & Cost drivers. Het concept van practices is al geïntroduceerd binnen de Nesma in 2017. Sizing & Cost drivers is de centrale practice binnen Nesma om software te…

Read More

Terugblik op de Voorjaarsbijeenkomst

Op 19 april j.l. vond de voorjaarsbijeenkomst van Nesma plaats met als thema ‘The business benefits of Cost Engineering’. Tijdens deze meeting is de nieuwe Nesma standaard 2.3 gelanceerd en is de eerste druk uitgereikt aan de leden van de…

Read More

Uitnodiging voor ALV en Voorjaarsbijeenkomst op 19 april

Op donderdag 19 april organiseert Nesma voor haar leden de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze meeting zal het bestuur het jaarverslag over 2017 toelichten, het financieel jaarverslag van Nesma over 2017 als ook de begroting over 2018. Stukken voor de…

Read More

Nieuwe FPA standaard

Nesma heeft de standaard voor functiepuntanalyse herzien. Deze is per 1 februari geaccepteerd als internationale standaard ISO/IEC 24570:2018 door de ISO en wordt op 19 april officieel van kracht tijdens de presentatie op de Nesma voorjaarsbijeenkomst in Soest. Functiepuntanalyse beschrijft…

Read More

New FPA standard

Nesma has revised the standard for function point analysis. As of February 1 it has been accepted as international standard ISO/IEC 24570:2018 by ISO and will be launched officially on April 19 during the presentation of the new standard at the…

Read More