Op 11 juni wordt de eerste practice meeting gehouden van de practice Sizing & Cost drivers.

Het concept van practices is al geïntroduceerd binnen de Nesma in 2017. Sizing & Cost drivers is de centrale practice binnen Nesma om software te vertalen naar meetbare eenheden en omvat de volgende werkgroepen:

Deze practice meeting vervangt de bijeenkomsten voor ervaren analisten die vooral gericht was op het uitwisselen van ervaringen met de Nesma FPA standaard. De agenda van deze eerste practice meeting zal uiteraard veel aandacht besteden aan de nieuwe standard, maar ook de ontwikkelingen op de andere bovengenoemde gebieden komen aan de orde.

De practice meeting staat open voor iedereen met belangstelling voor het aandachtsgebied Sizing & cost drivers. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vragen we wel je aan te melden via office@nesma.org.

Meer informatie en een gedetailleerde agenda worden gepubliceerd op de website.

De practice meeting is op 11 juni van 13.00 – 16.00 op het kantoor van Garansys, Janssoniuslaan 80  3528 AJ Utrecht.

Leave a Reply