Het begroten van non-functionals: Hulp gevraagd

Het begroten van non-functional requirements is al tientallen jaren een hot issue. We hebben de 14 systeemkenmerken geprobeerd die de functionele omvang corrigeren voor niet-functionele invloeden, maar dat werkte niet. We hebben COCOMO-gebaseerde aanpakken geprobeerd, maar dat levered onbevredigende resultaten op. We hebben SNAP geprobeerd, maar dat is veel te ingewikkeld. Dus de beste aanpak tot nu toe is om non-functionals te negeren en het probleem over te laten aan contractmanagers of te wijzen naar de architecten die dat maar moeten begroten.

Een klein groepje metriekenspecialisten en architecten heeft een framework bedacht dat dit probleem kan oplossen. Door gebruik te maken van de principes van Architecture Driven Estimation kan de architectuur van een IT project worden opgedeeld in homogene delen (functioneel en niet-functioneel) die stuk voor stuk begroot kunnen worden. Dit framework moet nog verder worden uitgewerkt om direct toegpast te kunnen worden door IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het begroten van een IT project. We zoeken vrijwilligers die ons kunnen helpen het framework tot wasdom te brengen. We hebben al hulp van metriekenspecialisten van BIJEENKOMST uit Frankrijk, maar we zijn nog op zoek naar:

  • Solution architecten om ons te helpen met het standaardiseren van elementen in een Architecture Breakdown Structure die we nodig hebben
  • Inkoopspecialisten om ons te helpen gestandardiseerde componenten te bepalen om Requests for Proposal op een gestandaardiseerde manier te bepalen
  • Financiële/metriekenspecialisten om ons te helpen gestandaardiseerde manieren te definiëren om de standaardcomponenten te begroten

Ons framework is gepresenteerd tijdens de recente International Workshop on Software Measurement in Götenborg (Zweden). Je kunt de paper hier vinden.

De IWSM presentatie is hier beschikbaar.

Als je interesse hebt om ons op één of andere manier te helpen, stuur dan een bericht naar nfr@nesma.org.

Deel deze post op:

Laat een antwoord achter