Als Nesma hadden we tot 31 juli 2017 een contract met het CITO voor de examinering van de telrichtlijnen. Het CITO heeft aangegeven het contract niet te willen verlengen omdat ze zich wil richten op specifiekere klanten. We hebben inmiddels een zeer goed alternatief weten te vinden; de examens worden vanaf 1 augustus afgenomen door ‘Eureka examens’.

Eureka examens biedt minimaal dezelfde garanties en kwaliteit als het CITO, de merkbare verschillen zijn dat er een uitgebreider aanbod van locaties en dagen geboden wordt waar een examen afgenomen kan worden. Het examen kan naar keuze in de Nederlandse of Engelse taal afgenomen worden. Op iets langere termijn is het ook mogelijk om locaties buiten Nederland te boeken, nader te bepalen op basis van de vraag om examens. Voor diegene die van plan zijn zich te certificeren, alvast veel succes gewenst.

Nadere informatie over de certificering staat op Informatie Certificering FPA.

Een direct link naar inschrijven examen is CFPA – Eureka Examen.

Share this post on:

Leave a Reply