De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Nesma wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 april, vanaf 15 uur. De locatie is, net als de voorgaande jaren, restaurant De Soester Duinen in Soest. Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd om de ALV bij te wonen. De stukken voor de ALV zullen de komende weken per mail worden toegezonden.

Aansluitend vindt de Nesma Voorjaarsbijeenkomst plaats. Zoals in de tekst over de nieuwe structuur van Nesma (“Het roer gaat om!”) is te lezen is dit de laatste Voorjaarsbijeenkomst, als het aan het bestuur ligt. Traditiegetrouw zal de bijeenkomst een interactief karakter hebben: aanwezigen discussiëren met elkaar over een onderwerp, in een speelse opzet waarin iedere aanwezige maximaal de mogelijkheid krijgt om zijn of haar bijdrage te leveren. Het thema voor dit jaar is: Internationale samenwerking. Al jarenlang onderhoudt Nesma goede banden met organisaties als IFPUG, ISBSG, Cosmic en, meer recent, met ICEAA. In de Voorjaarsbijeenkomst kijken we naar wat deze banden ons opleveren en kosten. En, wie weet, komen er wel nieuwe ideeën voor samenwerking bovendrijven?

Dit jaar sluiten we de Voorjaarsbijeenkomst af met een borrel met hapjes, niet met een diner. Dat heeft alles te maken met de Themasessies die komende periode georganiseerd gaan worden voor Nesma leden – zie het bericht over de nieuwe structuur van Nesma.

Meld je nu aan voor de ALV / Voorjaarsbijeenkomst.

Leave a Reply