Bureau voor IT Review

Het resultaat van de Parlementair onderzoek naar IT-projecten van de overheid resulteert in een nieuw instituut, het Bureau for IT Review (BEETJE). En ondanks het feit dat de tien aanbevelingen van de onderzoekscommissie erg goed zijn, deze BIT zal niet de verwachte verbetering opleveren. De commissie wil de BIT een controlerende rol geven. Dit zal de chaos van IT bij de overheid niet binnen vijf tot zeven jaar oplossen. BIT is alleen succesvol als het projecten helpt uit te blinken. Daarom moet het het voorbeeld volgen van initiatieven van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Mexico.

Parlementaire onderzoekscommissie ICT

Het heeft de Tijdelijke Commissie IT-projecten van de overheid twee jaar onderzoek gekost om haar eindverslag over de mislukkingen van IT-projecten van de overheid te presenteren. De conclusies zijn hard. De commissie constateerde tal van fouten in IT-projecten van de overheid. Dat was voor velen geen verrassing, maar nu is het gedocumenteerd in een parlementair onderzoeksrapport. In december 2014 de Tweede Kamer heeft twee dagen gedebatteerd over het rapport en de resoluties over de aanbevelingen van de commissie zijn met algemene stemmen aangenomen. De belangrijkste aanbeveling was om een ​​Bureau voor IT-evaluatie op te richten (BEETJE), een tijdelijke IT-autoriteit om de chaos van IT bij de overheid de komende vijf tot zeven jaar op orde te brengen. Het wordt een controlerend orgaan met voldoende mandaat om ICT-projecten stop te zetten. De verantwoordelijke minister heeft aangekondigd dat het kabinet in februari een voorstel zal doen voor de oprichting van de BIT naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen resoluties..

Raines-regels

De commissie was duidelijk geïnspireerd door de Amerikanen, die de Raines-regels in 1996 om financieringsvoorstellen voor investeringen in informatiesystemen te evalueren. Deze regels bieden geen houvast voor een goede projectuitvoering. De tien BIT-regels gaan verder dan het financieren van evaluaties. Ze zijn vooraf handig, en tijdens een project. Met deze regels wil de commissie niet alleen projecten tegengaan die op een ramp uitlopen (zie mijn vorige blog op Budgetoverschrijding of geschat tekort), maar ook projecten die doormodderen en geen resultaat opleveren.

En die aanpak baart me zorgen. Wanneer dat de aanpak is die is gekozen voor de BIT, dan ligt de nadruk op brandbestrijding en het voorkomen van fouten. Ik betwijfel of de IT-afdelingen van de overheid en hun leveranciers structureel iets zullen leren. Wanneer de echte ambitie van de BIT is om orde te scheppen in de chaos van IT bij de overheid in de komende vijf tot zeven jaar, dan moet de BIT een andere cursus kiezen.

Verandering van cultuur

Om de IT-chaos van de overheid echt aan te pakken, een cultuuromslag is nodig. De aanbeveling om meer IT-experts op hoog niveau aan te trekken, zal zeker helpen, maar is zeker niet het definitieve antwoord. Gelukkig is de commissie ook tot de conclusie gekomen dat een goede benutting van de kennis van commerciële bedrijven kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van IT-projecten. Een goed instrument om dit te doen is aanbesteden op basis van de Best Value-model, om de beste expert voor het aanbestede project te selecteren.

Beste waarde-model

Dit model is gebaseerd op de veronderstelling dat de leverancier als expert de beste voorwaarden kan creëren voor een succesvol project en dat de klant ruimte moet creëren voor de expert om uit te blinken. gelukkig, dit instrument wordt kort genoemd in het rapport. Het leidende idee is nog steeds dat de regering projecten moet initiëren, maar doe dit op een betere manier. Steeds meer IT-projectorganisaties transformeren naar een organisatie waarin vaste teams zich ontwikkelen, evolueren, informatiesystemen onderhouden en beheren. Deze aanpak heeft veel voordelen, zoals betrokkenheid, beheersbaarheid en juiste prioritering. Als deze transformatie zich voortplant binnen de IT van de overheid, de BIT zal soepel rijden.

Draai de teugels vast

Als ik het advies van de commissie goed lees, dan is het belangrijkste dat de BIT voldoende macht krijgt. De titel van de belangrijkste aanbeveling is: ‘EEN BIT met tanden‘. BIT moet de touwtjes in handen kunnen nemen als dat nodig is om te voorkomen dat IT-projecten op hol slaan. Aan het roer iemand met autoriteit, expertise en ervaring, dat is niet te spotten. Om deze autoriteit te onderstrepen zijn er tien regels opgesteld, vergelijkbaar met de tien geboden.

In een interview net na de presentatie van het rapport, commissievoorzitter Elias liet weten dat het doel van de BIT is om controle uit te oefenen en in te grijpen in een wereld met een onheilspellende bedrijfscultuur. Ik voel een negatieve ondertoon over het voorkomen van negatieve aspecten. Met deze ondertoon komt de vereiste cultuuromslag niet tot stand. Controle en correctie leiden niet tot verbeterd gedrag, maar met een risicomijdende houding. De kosten van dit soort gedrag kunnen binnen enkele jaren aanleiding geven tot een andere parlementaire commissie. Elke psycholoog kan uitleggen dat beloning een duurzamer effect heeft dan straf. De BIT moet van die kennis profiteren. In het VK en Mexico zijn enkele initiatieven gestart die naar mijn mening de vereiste cultuuromslag kunnen bewerkstelligen. Ik hoop dat deze in het kabinetsvoorstel worden opgenomen.

Nationaal instituut voor IT-excellentie

In het VK heeft een groep vooraanstaande wetenschappers en vertegenwoordigers van de industrie een voorstel geschreven om een ​​nationaal instituut voor ICT-excellentie op te richten. Dit onafhankelijke instituut moet ervoor zorgen dat de overheid echt leert van ervaringen en dat er binnen de overheid voldoende expertise aanwezig is om succesvolle IT-projecten te managen. Het instituut moet ook overheidsbrede benchmarkgegevens verzamelen, ter ondersteuning van evidence-based besluitvorming over IT-projecten. Deze NIITE moet een adviserende rol spelen.

Mexico zet nog een stap verder

Indego, het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor IT in de Mexicaanse Golf, test een standaardaanpak voor grote overheidsprojecten die projectuitvoering ondersteunt met best practices op processen, gereedschappen en metingen:

  • Voor processen binnen en rond het project de TSP-kader is gebruikt, ontwikkeld door het Software Engineering Institute
  • Voor het bewerken van de Standaardkader voor e-overheid is gebruikt, ontwikkeld door het Ministerie van Openbaar Bestuur van Zuid-Korea
  • Voor het meetbaar maken van softwareontwikkeling COSMIC-methode is gebruikt

In de Mexicaanse aanpak voor grote overheidsprojecten is de keuze om deze projecten uit te rusten met zoveel mogelijk bewezen methoden om succes te creëren. Fouten maken is geen probleem, fouten herhalen is. Controle tolpoorten voorkomen herhaling van fouten niet. We moeten vooruitgang boeken in de richting van een cultuur die het leren van andere projecten stimuleert, zodat over vijf tot zeven jaar Governmental IT uitstekend zal zijn. Veel projecten zijn succesvol (zie mijn eerdere blog Succesvolle IT-projecten bestaan ​​echt). De BIT mag geen tolpoort zijn die u moet passeren, maar een poort naar een andere succesvolle IT-applicatie die waarde toevoegt aan Nederland. Waarde toevoegen vereist een cultuuromslag, geen extra controle overhead. In een wereld waarin we op weg zijn naar empowerment en zelforganiserende teams, waar benaderingen zoals Agile succesvol zijn, een nieuwe tolpoort zal meer dan zijn waarde vernietigen.

Zo, excellentie is de weg voorwaarts, niet een andere tolpoort. Als BIT voor excellentie kiest, Ik help je graag.

Over de auteur:

Frank Vogelezang is Manager Pricing Office van Bestellen, de grootste onafhankelijke dienstverlener op het gebied van consulting, oplossingen en IT in de Benelux. Hij is ook voorzitter van COSMIC, het Common Software Measurement International Consortium en lid van de Counting Practices Committee van Nesma. Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst (in het Nederlands) in Berekenbaar.

Een blogpost vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur
en hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met het officiële Nesma-beleid.

 

Deel deze post op:

1 Opmerkingen

Laat een reactie achter
  1. De kabinetsreactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd, kan worden gedownload hier. Het is alleen beschikbaar in het Nederlands. Als de vertegenwoordigers het eens zijn met het kabinet, het Bureau is niet effectief.

Laat een antwoord achter