A change of direction – Nesma on the way to 2020

Several years ago, the Nesma Board has created a vision for the future of the association, labeled “Nesma 2020”. In a sequence of meetings this vison has been shared with the Nesma members and its content has been developed more…

Read More

Cito certification stops

Over the last years, the Dutch organization Cito has taken care of the certification of the Nesma CFPA exams. They dealt with the operational matters, including hosting the exams, digitally and on location with their partner Lamark. The exams are…

Read More

New version ISO-standard Nesma-FPA

In 2005 the Nesma FPA counting guidelines became the international standard ISO/IEC 24570:2005. In the 2010 and 2015 systematic reviews the standard was prolonged as International Standard. The Nesma Counting Practices Committee has made an inventory of questions and issues…

Read More

Uitnodiging ALV en Voorjaarsbijeenkomst

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Nesma wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 april, vanaf 15 uur. De locatie is, net als de voorgaande jaren, restaurant De Soester Duinen in Soest. Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd om de…

Read More

Het roer gaat om! – Nesma op weg naar 2020

Een aantal jaren geleden heeft het bestuur van Nesma haar visie op de toekomst van de vereniging in de steigers gezet, onder de naam “Nesma 2020”. In een aantal bijeenkomsten is deze visie samen met de leden gedeeld en inhoudelijk…

Read More

Certificering en Cito

Op dit moment wordt de certificering door Cito namens Nesma afgenomen. Zij verzorgen de operationele zaken inclusief de hosting van de examens (digitaal) en de locaties (met partner Lamark). De examens zijn eigendom van Nesma. Ook is de examencommissie aangesteld…

Read More

Nieuwe versie ISO-standaard Nesma-FPA

In 2005 is de Nesma FPA telrichtlijnen de internationale norm ISO / IEC 24570: 2005 geworden. Bij de systematische reviews van 2010 en 2015 werd de standaard verlengd als International Standard. De Werkgroep Telrichtlijnen heeft de afgelopen jaren een inventarisatie…

Read More

Nesma CFPA certification in English
Two exams planned in 2015

CFPA certification: Proof of ability In 2014, Nesma changed its focus from a Dutch organization to an international organization that is ‘more than just points’. Nesma wishes to support the international software industry by providing knowledge on applied topics like…

Read More